PREZENTARE


S.C. COMUNITAS HELP S.R.L.
Furnizor de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

SES

Comunitas Help este o structură de economie socială creată în cadrul proiectului “$E$ – Susţinere Economică şi Socială pentru persoane vulnerabile”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, “Investeşte în oameni!” – Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, D.M.I. 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”, vizând promovarea incluziunii şi dezvoltarea economiei sociale în România.

Proiectul este implementat de ONPHR în parteneriat cu CRPG – Centrul de Reabilitare Profesională Gala (Portugalia), Fundaţia Inimă de Copil – Galaţi, Asociaţia HABILITAS – Centru de Resurse şi Formare Profesională, Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară Caleidoscop, Asociaţia pentru Dialog şi Educaţie Civică, Asociaţia Ai Grijă de Mine, Asociaţia CONSILIER-VEST, pe o perioadă de 12 luni.

Mai precis, Comunitas Help reprezintă una dintre cele 10 structuri de economie socială înfiinţate la nivel naţional, fiind creată de Asociaţia Habilitas – Centru de Resurse şi Formare Profesională din Bucureşti. Aceasta are drept scop furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice şi servicii de curaţenie, precum şi angajarea unor persoane din grupuri vulnerabile, contribuind astfel la facilitarea accesului pe piaţa muncii a persoanelor provenind din grupuri dezavantajate.

Structura noastră de economie socială furnizează un spectru larg de servicii de îngrijire la domiciliu, pornind de la asistenţă şi suport în cadrul sarcinilor zilnice precum activităţi de menaj, igienă personală, plata facturilor, efectuarea cumparaturilor şi mergând până la susţinere intensivă după o spitalizare sau recuperarea în urma unei boli. De asemenea, putem organiza şi unele activităţi de tip recreativ (însoţire la spectacole, excursii organizate la cerere).

Serviciile de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu ajută la menţinerea şi dezvoltarea independenţei persoanelor în vârstă sau bolnave, a posibilităţii lor de a alege şi controla deciziile ce afecteaza calitatea vieţii de fiecare zi. Ca urmare, detalii de asistenţă intimă precum aşezarea în pat şi ridicarea din pat, îmbăierea, îmbrăcarea sau alte cerinţe privite drept chestiune de rutină zilnică, contribuie esenţial la starea de bine a persoanelor aflate în dificultate.

Atunci cand îngrijirea necesară devine mai complexă, de exemplu în cazul revenirii la domiciliu dupa o spitalizare sau a altor nevoi intensive şi multiple, de lungă durată, putem găsi cele mai potrivite soluţii personalizate pentru a furniza asistenţă şi îngrijire de cea mai bună calitate.

Serviciile de îngrijire a vârstnicilor la domiciliu au ca scop menţinerea sănătaţii şi a stării de bine a acestora, creşterea calităţii vieţii, păstrarea unei stări de autonomie şi a abilităţilor necesare în viaţa de fiecare zi, în condiţiile menţinerii demnităţii şi a respectului celor din jur.